• + 421 32 743 0155

Spoločnosť CDI – FRIMCOM – JANISTAV  s.r.o. má pre oblasť stavebnej činnosti zavedený integrovaný systém manažérstva, ktorý pozostáva zo:

  •     systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015
  •     systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2015
  •     systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 45001:2018

Integrovaný systém manažérstva bol v spoločnosti budovaný postupne, podľa vývoja našej spoločnosti až do dnešnej podoby. Integrovaný systém manažérstva je každoročne preverovaný nezávislými certifikačnými orgánmi. Politika systému manažérstva je v rámci upevňovania postavenia našej spoločnosti na slovenskom trhu záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti.