V spolupráci s našimi dodávateľmi Vám vieme zabezpečiť dodávku a montáž najnovších metalických systémov na tvorbu dizajnových kovových fasád  wellTEC, planTEC a profily colTEC pre náročnú architektúru.

 1. wellTEC sú vlnité, trapézové a pílovité profily. Poskytujeme širokú škálu tvarov, farieb a povrchov, čo dáva voľný priestor pre Vaše predstavy a fantáziu pri navrhovaní opláštenia fasád, striech a stien.

2. planTEC sú perforované a embosované  profily. Tieto profily ponúkajú nielen atraktívny dizajn, ale aj výborné akustické vlastnosti dierovaných profilov, či možnosť podsvietenia. Embosované plechy je možné dodať s vlysmi, ktoré výrazne zvýšia únosnosť profilov.

3. colTEC sú profily určené pre náročnú architektúru. Môžu mať dĺžku až 7 m bez vodorovných špár a zvarov. Určené sú na opláštenie stĺpov, rohov a stien

Váš projekt opláštenia budovy bude spracovaný pomocou počítačového 3D modelu, ktorý umožňuje detailne namodelovať predstavy architekta. Po vytvorení 3D modelu prichádza na rad testovanie stability modelu, testovanie na účinky vetra a gravitácie. Digitálny model je potom zdrojom dát do počítačom riadenej výroby profilov. Na základe 3D modelu sú vypracované aj montážne postupy pri inštalácii profilov na stavbe a preto môžeme realizovať aj neštandardné a zložité projekty.