• + 421 32 743 0155

Materská spoločnosť

CDI – FRIMCOM – JANISTAV, s.r.o.
Laurinská ul. 8
811 01 Bratislava
IČO: 45558388, IČ DPH: SK2023029382,
Zapísaná v OR OS Bratislava, Odd.Sro,vl.č.107060/B
Korešpondenčná adresa – prevádzka spoločnosti:
Pri vode 6491/1
915 01   Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 32 743 0155
mail: info@cadin.eu

Dcérske spoločnosti

JANISTAV s.r.o.

Sídlo spoločnosti:
Laurinská ul. 8, 811 01 Bratislava
IČO: 36345431, IČ DPH: SK2022021001,
Zapísaná v OR OS Bratislava Odd.Sro.vl.č.107056/B
Korešpondenčná adresa:
Pri vode 6491/1
915 01   Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 32 743 0155
mail: info@cadin.eu

SMART SERVIS s.r.o.

Sídlo spoločnosti:
Palackého ul. č. 12, 911 01 Trenčín
IČO: 36307955, IČ DPH: SK2020176466,
Zapísaná v OR OS Trenčín Odd.Sro.vl.č.11486/R
Korešpondenčná adresa:
Pri vode 6491/1
915 01   Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 32 743 0155
mail: info@cadin.eu

GARTUS s.r.o.

Sídlo spoločnosti:
Brnianska 1, 911 05 Trenčín
IČO: 36343111, IČ DPH: SK2021959830,
Zapísaná v OR OS Trenčín Odd.Sro.vl.č.15517/R
Korešpondenčná adresa:
Pri vode 6491/1
915 01   Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 32 743 0155
mail: info@cadin.eu

Pošlite nám správu

Pre odoslanie je potrebné súhlasiť s podmienkami spracovania osobných údajov