• + 421 32 743 0155

Opláštenia budov

Skladané plášte (RUUKKI, KOVOVÉ PROFILY SK, HOESCH, ROVA) systémy oceľových konštrukcií namontovaných medzi sebou a na skelet stavby tak, že sú prerušené tepelné mosty cez systém tesniacich mikropryží. Kazety sú vyplnené tepelnou izoláciou – minerálnou vatou. Hrúbky – dimenzie kaziet 100 – 2200 mm, podľa požadovaného tepelného odporu a statických možností. V opačnom smere je uložený trapézový alebo sínusoidný lakoplastovaný plech ako vonkajšia fasáda. Rohy a ukončenia sú lemované lakoplastovými tvarovkami.

Sendvičové plášte (KINGSPAN, RUUKKI, TRIMO, BRUCHA) sú továrensky vyrobené panely aj s povrchovými lakoplastovanými plechmi. Hrúbky panelov sú obvykle 60-150 mm, závisia od požadovaného tepelného odporu, alebo statických možností (skelet). Ako tepelná izolácia sendvičových panelov sa používa minerálna vata alebo polystyrén. Rohy a ukončenia sú lemované lakoplastovaným plechom.

Fasádne obklady majú estetický alebo esteticko energetický význam, t.j. zlepšiť vzhľad a aj vyrovnávací mechanický nosný raster SPDI namontovaný na pôvodnú budovu, do ktorého sa montuje tepelná izolácia z/bez minerálnej vaty. Na takto pripravený podklad sa montujú lakoplastované trapézové alebo sinusoidné plechy, plechové lamely, príp. panely. Lemovania a ukončenia sa montujú z lakoplastovaných plechov. Systémy RUUKKI, HOESCH, KOVOVÉ PROFILY SK, DEKMETAL, TRESPA, ETERNIT, CETRIS.