• + 421 32 743 0155
Vybudovanie telocvične pre Športové Gymnázium v Trenčíne

Fasádny panel – 1966 m2

Hydroizolácia strechy – 1812 m2