• + 421 32 743 0155

Stavebné práce

Silnou stránkou našej spoločnosti v stavebnom sektore je inovatívne riešenie, flexibilita, spoľahlivosť, odbornosť a v neposlednom rade plánovanie. Plánovať z latinského planta ako náčrt, projekt teda vyprojektovať znamená naplánovať kroky k úspešnému cieľu. Nenechajte riadiť Vaše stavby sledom náhodných postupov – improvizáciou, ako opakom plánovania a vytvárania náhodných krokov a postupov. Vždy máte viac možností.

Naša spoločnosť sa vypracovala na úroveň kvalitného a spoľahlivého partnera v stavebníctve. Príprava, plánovanie, uskutočňovanie stavebných prác v rozsahu: výstavba výrobných hál, priemyselných a polyfunkčných budov, oceľové konštrukcie, stolárske a tesárske práce, úprava terénu, výstavba príjazdových komunikácií a parkovacích plôch, kompletná výstavba rodinných domov, rekonštrukcie bytov, kancelárií, výstavba a rekonštrukcia hotelových komplexov, izolácie, zateplenia fasád, obkladačské práce, sadrokartóny, maliarske práce a ukončovanie interiérov. Našou hlavnou zásadou je komplexnosť ponuky a zhotovených prác. Zabezpečíme Vám, rekonštrukcie, opravy, revízie, údržbu, projekčnú činnosť, inžiniering, dodávku materiálov a kvalifikovaný personál na realizáciu Vašich stavieb.

Naša spoločnosť má pred sebou dlhodobý proces transformácie z malej spoločnosti orientujúcej sa na oblasť stavebnej výroby na konkurencie schopného hráča v kategůrii stredných firiem. Bezpochybne budeme dbať aby sme posilnili obchodný, ako aj výrobný manažment spoločnosti. Proces riadenia ISO je pre nás jeden z cieľov, ktorý chceme v najbližšej budúcnosti premeniť na realitu. a úroveň poskytovaných služieb.