Ploché strechy sú extrémne namáhané zmenami teplôt, mrazom, krupobitím, búrkami, silným dažďom… Už počas výstavby môže dôjsť k poškodeniu strechy pri montáži technologických zariadení na streche.

poškodený strešný plášť

Detekovať presné miesto poškodenia strešného plášťa bežnými metódami (iskrová skúška, impedančná defektoskopia, ihlová skúška) je náročné  a často aj nemožné bez demontáže značnej plochy strechy.

odstraňovanie jednotlivých vrstiev zelenej strechy pri hľadaní poškodenia

Systém detekcie zatekania strešného plášťa je jednoduchý a pozostáva z troch súčastí:

 1. Senzor (bez káblov, bez batérií)
 2. Skener
 3. Mobilná aplikácia

Senzor sa vkladá do tepelnej izolácie (minerálna vlna, EPS/XPS, PIR/PUR) už pri montáži strešnej skladby. Rozmiestnenie senzorov je závislé na členitosti strechy a rozpočtu, max. 1 senzor na 1m2. Jeden senzor pokryje až 4 m2.

rozmiestnenie senzorov

Pri kontrole tesnosti strešnej krytiny skener kontroluje jednotlivé senzory a ak je senzor mokrý, zastaví skenovanie a označí jeho polohu. Senzory rozlišujú zatečenie od kondenzácie vody v strešnom plášti.

Tento systém detekcie zatekania je vhodný pre:

 1. Jednoplášťové strechy (hydroizolácia PVC, TPO, EPDM, asfaltové pásy).
 2. Zaťažené strechy.
 3. Zelené strechy (max. 25 cm zeminy).
 4. Terasy a balkóny.
 5. Podlahy (skenuje do hrúbky betónu 8 cm).

Výhody systému:

 1. Systém je veľmi jednoduchý a pozostáva len z troch komponentov (senzor, skener, aplikácia).
 2. Použiteľný ako pre novostavby, tak aj pre rekonštrukcie a pre väčšinu bežne používaných tepelných izolácií.
 3. Umiestnenie senzorov sa dá individuálne prispôsobiť.
 4. Podstatne znižuje náklady na servis, údržbu  a opravy strechy.
 5. Je bez údržbový, bez prívodu elektrickej energie, tzv. pasívne senzory.
 6. Minimálna očakávaná životnosť je 25 rokov.